Nasilipan ng aking agila ang kagandahan ng jerusalem forest.

Original on: Youtube.com